ALFAKOM
WEB-SHOP
Klicka här för SÖKORD / Innehåll A - Ö

Batterier
Bil-elektronik
Hem-elektronik
Jaktradio  31  VHF
Komradio
27-31MHz  1  2  3
60-180MHz VHF
370-490MHz UHF
Komponenter
Kontakter  1 2 3 4 5
Kristaller  1  2
Laddare
Marin-elektronik
Nätagg
Polisradio  1 2 3 4
PMR-radio
PR-Radio  1  2  3
Radio / TV
Scanner  1  2  3  4
Service
Surplus / Överskott
Telefoner
Transistorer + IC
Elektronik -"antique"

BESTÄLL-INFO
e-mail
FAQ
Företaget
Home

INDEX  A - Ö
 
Alfakom electronic
Granås Box 5602
SE-44371
Gråbo / Göteborg
0302-44424
031-811990
e-mail

Bruksanvisning SWR-mätare

SWR-mätare. Instrument för kontroll av sändare och antennsystem. För mätning av stående vågförhållande användes en reflektometerkoppIing. Förlusterna i instrumentet är försumbara och det kan ständigt vara inkopplat för kontroll av funktionen hos sändare och antennsystem.
 
SWR (Standing Wave Ratio) Stående-våg-förhållande är ett mått på den reflekterade vågen som kommer tillbaks till sändaren beroende på missanpassningar i antenn, kablar och kontakter. Man bör sträva efter ett lågt SWR. Det idealiska SWR 1:1 betyder 0% reflektion, men värden upp till 1:5 är tolerabla (För att uppnå dubbel räckvidd behövs 400% mer uteffekt av sändaren). Alla antenn-installationer borde SWR-mätas efter montering. Till detta ändamål räcker det med en enkel, billig SWR-mätare, som redan finns för omkring 200:-.

1. Anslut en koaxialkabel från sändarens antennuttag till kontakten på undersidan av SWR-mätaren. Denna kabel bör inte vara längre än 1m. Anslut antenn-kabeln till kontakten på ovansiden av mätaren.

2. Ställ omkopplaren i läge FWD och vrid känslighetsratten helt moturs.

3. Tryck mikrofonen och justera  känslighetsratten för fullt utslag (SET) på instrumentet.

4. Slå om omkopplaren till REF. Läs av instrumentet. Det avlästa värdet på övre skalan är ståendevåg-förhållandet.

5. Perfekt anpassning är SWR=1, det teoretiska  idealet. Antennen bör justeras så att ståendevåg-förhållandet är så lågt som möjligt. 1,5 är helt acceptabelt och kan uppnås för  de flesta antenn-system. Vid högre värde än 3 bör inte sändning ske, då sändaren kan skadas.

6. Den effekt som erfordras för ståendevåg-mätning beror på frekvensen. 0,35W vid 27MHz och motsvarande högre effekt vid lägre frekvenser. Om inte sändareffekten är  tillräcklig för  fullt utslag kan man emellertid fortfarande justera antennsystemet för minsta möjliga utslag i lägre REF på
omkopplaren. Däremot stämmer i detta fall inte skalgraderingen.

Kontroll

SWR-mätaren kan vara ständigt inkopplat för kontroll av uteffekt och antennsystem. Ställ omkopplaren i i läge  FWD och känslighetsratten så att visaren slår till ungefär mitten på skalan vid sändning. Därigenom kan man observera varje onormal  förändring i sändaren och antennsystemet. Den effekt som förbrukas i instrumentet är försumbart liten.

Fältstyrkemätning

Instrumentet är avsett för jämförande HF fältstyrkemätning. Ett diodpar likriktar den effekt som uppfångas av den lilla trådantennen. Koppla bort kablarna till sändare och antenn från instrumentet vid sådana mätningar.
1. Ställ omkopplaren i läge FWD.
2. Anslut trådantennen till kontakten ovanpå höljet.
3. Håll instrumentet i närheten av sändaren eller antennsystemet medan sändaren arbetar. Var försiktig så att trådantennen inte kommer i kontakt med någon metalldel på sändaren eller antennen.
4. Justera känslighetsratten så att ett lämpligt utslag erhålles. Vid mycket starka HF-fält kan det vara nödvändigt att använda en kortare antenn.
5. Efter inställning som ovan kan man observera på instrumentet hur ändringar i sändare eller antennsystem ger en ökning eller minskning i fältstyrka. Använd FS-skalan för sådana avläsningar.

OBS! Instrumentet kan skadas om känslighetsratten är ställd för högt när sändaren startas.

Åter till Komradio (SWR-mätare)

Denna delsida besöktes gånger sen 1. 1. 2000

 

 

 
ALFAKOM electronic, Granås Box 5602, SE-44371 Gråbo / Göteborg
Postorder e-mail info@alfakom.se (0302-44424, 031-811990), hemsida / webshop: www.alfakom.se 
 
Samtliga priser är inklusive moms.
Euro (Deutsch / english etc.) All prices include swedish VAT/MwST, no extra taxes to EU-countries!
We speak english. Wir sprechen deutsch. Uppdaterad den 24 april 2013